top of page
  • Writer's pictureartenick

Relació Concursos - Eleccions

L'any 2015 serà un any d'eleccions. Eleccions Generals i eleccions comunals.

I sabem això, mirant un calendari.

Però també podem saber això mirant els múltiples concursos d'arquitectura que han sortit al BOPA els 3 darrers mesos... molts d'ells d'idees (o més ben dit, parcialment d'idees). Els següents:

  • Concurs internacional d’idees per a la realització d’una instal·lació per a espectacles de fonts, llums i so entre el Pont de París i el Pont de la Rotonda d’Andorra la Vella.

  • Concurs d’idees per la remodelació de la plaça Coprínceps.

  • Concurs d’idees pel projecte “Reforma i ampliació del conjunt d’edificis d’Andorra Telecom i l’antiga caserna de bombers d’Andorra la Vella”

  • Concurs públic nacional d’idees per la selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres de plataforma panoràmica i ruta interactiva al Roc del Quer.

  • Concurs públic nacional d’idees per la selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres d’embelliment del nucli antic del poble de Canillo i renovació de serveis.

  • Concurs per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la nova Seu de la Justícia.

Com a Arquitectes (i participants en algun d'aquests concursos) esperem que aquests no siguin armes electorals, que quedin en un calaix, després de la feinada (poc o gens pagada) desenvolupada pels arquitectes del país, i s'exectuin en un període breu de temps.

Concurs idees.jpg

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page