top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez

La estanqueïtat al aire en els edificis

Cada vegada estem més concienciats de la necessitat de dotar d'un important aïllament tèrmic tota la envolvent dels edificis. Però, aquests aïllaments ens serviran de poc si l'edifici presenta importants infiltracions d'aire. El fred (o la calor) és com un lladre. Sempre buscarà entrar pel lloc mes fàcil. Per tant, per molt que aïllem, si deixem una escletxa, el fred passarà per la part més feble.


La tendència actual és buscar sistemes de climatització de baix consum... destacant sempre els de baixa temperatura, que ens permeten utilitzar fonts més eficients de producció de calor, com la energia solar, la aerotèrmia i la geotermia. Aquests sistema de baixa temperatura no tenen la mateixa capacitat per contrarrestar possibles infiltracions d'aire.


Per tot això, és molt important tenir present en el disseny i posterior construcció de l'edifici la linea d'estanqueitat al aire de la mateixa. Ja en fase de projecte dissenyarem el sistema que millor s'adapti a la geom

etria i acabats de l'habitatge, i que ens permeti dotar a l'edifici de la necessària estanqueïtat.


Posteriorment, en fase de direcció d'obra, revisarem la execució de l'obra, per verificar que tot el tema de l'estanqueïtat es dugui a terme de manera eficient.


Per últim, realitzarem un assaig, anomenat Blowerdoor test, que ens permetra detectar i quantificar les possibles infiltracions d'aire que encara restin. Aquest test consisteix en sotmetre a sotapressió o sobrepressió l'interior de l'edificació mitjançant una porta equipada amb una turbina d'aire, de manera que forçarà a l'aire a entrar (o sortir) cap a l'exterior. La màquina quantificarà l'aire que entra (o surt) del exterior, a una determinada pressió normalitzada (habitualment 50Pa) i calcularà les renovacions horaries que es produeixen.


Però realitzar aquest test no és important pel fet de quantificar... sinó que la importancia ve donada pel fet de que ens permet detectar (mitjançant càmera termogràfica) els punts d'entrada d'aire, i reparar-los. Per això es molt important realitzar aquest test a mitja obra, quan encara no s'ha trasdossat les parets interiors, i son fàcilment localitzables aquestes infiltracions. Posteriorment, i en finalitzar l'obra, es realitzarà de nou el blowerdoor per veure que no hi ha cap altra mancança.


Un benefici "colateral" de la estanquïtat al aire, és la estanqueïtat al soroll, així que també millorarem el aïllament acústic.


Per contra, al realitzar una casa molt estanca, per qüestions de salubritat, caldrà tenir en consideració una ventilació controlada, ja sigui manual... o automàtica. Però això ja serà objecte d'un altre post.

82 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page