top of page
  • Writer's pictureartenick

Confort i aillament tèrmic.

Confort i aïllament tèrmic estan completament relacionats. L’instal·lació de tancaments amb un gran aïllament tèrmic no és només una qüestió d'estalvi energètic que afecta la factura de la climatització de la casa.


És també una qüestió de confort.


En un habitatge mal aïllat mai trobarem una uniformitat de la temperatura de l'aire en tota la estança. I el que es molt pitjor, tindrem diferents superfícies amb temperatures molt diferents que radiaran temperatures diferents provocant un alt grau de inconfort.


Per exemple, en un mateix moment, podem tenir la Ta del aire a 20º, a la vegada que les parets radien una Ta de 14º i els vidres de 10º. Per contra, els radiadors per tal de mantenir la temperatura poden estar radiant a 50º.

Per entendre el concepte de radiació, posarem l'exemple d'estar un dia d'hivern fr


ed, a 0º i al sol. Tot i la baixa temperatura, podem estar confortables gràcies a la radiació solar. El contrari passa dins de l'habitatge, a una temperatura de 20º podem tenir sensació de fred, perquè la resta d'elements radien des de temperatures més baixes.

Per tant, tot i que ja sabíem que per un tema d’eficiència energètica i baix consum havíem d’aïllar bé els tancaments, ara ja tenim un motiu més.

39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page