top of page
  • Pau Iglesias, arquitecte

30 anys de Constitució a Andorra.

Avui és un dia molt especial per als ciutadans d'Andorra, ja que estem celebrant l'aniversari de la nostra Constitució. Fa 30 anys, en aquesta mateixa data, es va establir la llei fonamental que regula el nostre sistema polític i els drets fonamentals dels ciutadans.


La Constitució d'Andorra és un document important que defineix la forma de govern del nostre país i les garanties que tenim per exercir els nostres drets. A més, és una mostra de la voluntat dels ciutadans d'Andorra per constituir-se en una nació moderna i democràtica, que té com a objectiu principal el benestar de tots els seus habitants.


En aquest aniversari, vista la situació actual del país conve recordar el que diuen els articls 31, 32 i 33;


Article 31

És funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.


Article 32

L'Estat pot intervenir en l'ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l'economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.


Article 33

Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne.


En aquests 3 articles està la clau en tornar a fer d'Andorra un país atractiu per a tothom, i en especial pels treballadors que ara mateix no poden viure al principat, i si ho fan, o fan sense cap atractiu vers els nostres paísos veins.


Feliç aniversari, Constitució d'Andorra!

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page