top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez, Arquitecte

La sostenibilitat del desenvolupament urbanístic

El Govern d'Andorra ha entrat al Consell General pel procediment d'extrema urgència i necessitat el "Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic". Ho fa amb l'objectiu molt lloable de limitar el creixement desbocat de la construcció d’ençà un parell d'anys.


En paral·lel és conegut el problema de l'habitatge al país. El preu de compra es completament pràcticament inaccessible per a la major part de la població, i el lloguer cada cop està en uns nivells més alts, a pesar de les mesures promogudes pel Govern limitant les pujades els darrers anys, i les darreres actuacions fomentant l’habitatge a un preu assequible.


El projecte de Llei estableix (entre moltes altres coses) que l'obtenció de la llicència d'un edifici d'habitatges (destinat a la venta) necessitarà els informes favorables dels ministeris en matèria d'urbanisme i medi ambient que avaluï la incidència del projecte sobre la capacitat de les infraestructures (això vindrà regulat per les directrius d'ordenació). L'objecte és clar; limitar la construcció d'edificis destinats a la venta.


Si tenim uns preus molt elevats, limitem la construcció i mantenim la demanda, segurament els preus pujaran encara més, dificultant encara més l'accés a l'habitatge.


Sota la meva opinió, el que caldria és limitar la demanda, dificultant o regulant la inversió estrangera en habitatge. Podem dificultar la inversió gravant-la amb impostos (que es podrien destinar al foment de l’habitatge), o directament regulant-la mitjançant quotes. Reduiríem la demanada, i per tant els preus, fent que la promoció de immobles nous no sigui tant atractiva, i en conseqüència disminuint les noves promocions d’una manera més natural.


Penseu que limitar la inversió extrangera en la promoció de immobles resoldria el problema de l'habitatge?

  • SI

  • NO

  • NO, tornaran els prestanoms.

PROJECTE DE LLEI
.pdf
Download PDF • 180KB22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page