top of page

Transport públic segregat

Ens han adjudicat a la UTE Suport Enginyers Consultors, SA - Euroconsult, SA – Pau Iglesias Rodríguez la realització d’un projecte per l’estudi i implementació del transport públic segregat. L'objectiu del treball és identificar el traçat i la tipologia de transport segregat més adequat a les necessitats reals de la xarxa i de la població, per finalment redactar un Pla sectorial d'infraestructures del transport públic segregat, també en el marc d'aquest contracte, que permeti fer una reserva d'espai real dels espais previstos per acollir aquest tipus d'infraestructures.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page