top of page

ALTRES SERVEIS

El nostre despatx d'arquitectura ofereix diversos serveis més enllà de l'edificació o urbanisme, d'acord a les nostres especialitzacions i àrees de coneixement.

Algunes de les altres àrees que oferim son:

PROPIETAT DELEGADA

Realització de tasques tradicionalment associades a la propietat. Contractació de treballs de caràcter tècnic. Tramitació i representació de la propietat, de cara a l'administració. Llançament de processos de licitació i adjudicació dobres. Tramitació de tota la documentació final d'obra. Servei  creat amb la finalitat del que el Propietari no s'hagi de preocupar de res.

ASSESORAMENT PATRIMONIAL

Assessoramen patrimonial en l'àmbit urbanístic per a la signatura de convenis amb altres veins i/o l'administració.

ARBITRATGES ECONÒMICS

Arbitratges econòmics sobre obres realitzades, per tal de determinar el preu just a abonar entre les diferents parts contractants. Negociacions entre particulars i empreses del sector de la Construcció.

TERMOGRAFIES

Les termografies amb càmara tèrmogràfica ens permeten observar per on es produeixen les principals fuites de calor dels nostres edificis, i per tant, intervenir allà on obtindrem un rendiment més alt.

EDIFICACIÓ DE MOLT BAIX CONSUM ENERGÈTIC. PASSIVE HOUSE

Dissenyem edificis de molt baix consum energètic, o consum energètic casi nul. Certificacions energètiques A o B, en funció del tipus de edifici i la seva ubicació. 

 

PASSIVE HOUSE DESIGNER

Som "Certified Passive House Designers", pel Passive House Institute.

Per si no sabeu el que és una Passive House.

PERITATGES I TAXACIONS

Peritatges de caràcter tècnic en l'àmbit de l'arquitectura. Amb finalitats particulars o judicials. Anàlisi i diagnosi de patologies presents en edificacions. 

 

Taxacions immobiliàries diverses per arribar a determinar el preu de terrenys, pisos, edificacions complertes, amb finalitats hipotecàries, judicials, fiscals.

CERTIFICATS D'HABITABILITAT / ACCESIBILITAT

Realització de Certificats d'habitabilitat per a habitatges amb una antiguitat superior a 10 anys d'acord al que estableix el Reglament de Construcció.

Certificats de l'acompliment del grau d'accessibilitat dels locals comercials, necessaris per a l'obertura d'un comerç.

bottom of page