top of page

BIM

BIM, sigles en anglès de Building Information Modeling, és una metodologia de treball que permet als professionals de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció crear, gestionar i compartir informació en temps real sobre els projectes de construcció. La nostra eina principal és REVIT d'Autodesk. L'ús de BIM pot proporcionar nombrosos avantatges als clients, entre els quals es poden destacar:

Millor comunicació i col·laboració: BIM permet als diferents actors implicats en el projecte treballar junts en un entorn digital comú, facilitant la comunicació i la col·laboració en temps real. Això ajuda a evitar errors i redundàncies, millora la presa de decisions i permet als clients obtenir una visió clara i precisa dels progressos del projecte.

Millor eficiència: BIM permet als professionals de la construcció dissenyar, planificar i coordinar el projecte de manera més eficient, evitant errors i malgastament de temps i recursos. Això es tradueix en una reducció de costos i terminis més curts per a la finalització del projecte.

Millor qualitat i seguretat: BIM permet als professionals de la construcció anticipar i solucionar problemes abans que es produeixin, garantint així una millor qualitat del projecte i una major seguretat per als treballadors i usuaris.

Millor gestió dels recursos: BIM permet als clients obtenir informació precisa sobre els materials i recursos necessaris per a la construcció, així com sobre el seu cost i disponibilitat. Això ajuda a optimitzar la gestió dels recursos i a prendre decisions més informades sobre el pressupost i la planificació del projecte.

Millor sostenibilitat: BIM pot ajudar als clients a dissenyar edificis més sostenibles i eficients des del punt de vista energètic, gràcies a la possibilitat de simular i avaluar el rendiment ambiental del projecte abans de la seva construcció. Això pot reduir el consum energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com millorar la qualitat de l'aire i la salut dels usuaris.

bottom of page