top of page

Concurs de Idees de la nova Base del COEX

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2016
 

2on premi del concurs d'idees.

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

La ubicació de la nova base del COEX es planteja en un terreny situat sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel dels Dos Valires. La implantació lligada a un nus important de la xarxa viaria del país condueix a la concepció del projecte com una reordenació amb millora de l’entorn actual.

 

La imatge general vol tenir en compte i conviure l’entorn natural de la zona, a on es trobaria el riu Valira d’Orient amb els seus prats i les muntanyes properes. 
La gran dimensió del projecte fa necessari el control volumètric per a minimitzar el seu impacte visual. Amb aquest objectiu l’edifici ocupa tota la parcel.la a la vessant est del riu per a complir el programa funcional i no créixer massa en alçada. 


El projecte crea una edificació per integrar els espais actuals. Fa un gran sòcol “natural” que conté la part més industrial, de tallers i vehicles que queda ocult sense impactar visualment i del que sobresurt un element més “present” per a la part d’oficines que s’obre al Sud i agafa cert protagonisme.


La integració “natural” de l’espai per a minimitzar l’impacte de l’edifici es fa en la seva part més “industrial” o sòcol. Les plantes soterrani -1 i la planta 0 els acabats exteriors són un mur de d’escollera (a la base per la banda del riu), un mur d’acabat de gabions també de pedra i rematat a les parts altes de façana amb taulons de fusta natural. Unes formes i acabats amb materials petris, fusta i vegetal “naturalitzen” l’espai. D’aquesta base surt amb un concepte “modern” la zona d’oficines amb acabats de formigó, metall i vidre. 

bottom of page