top of page
Certificats

Realització dels diferents certificats requerits per l'administració pública. Realitzem la visita a l'immoble, tramitem el certificat al departament corresponent del Govern d'Andorra, visem el Certificat pel Col·legi d'Arquitectes d'Andorra, i el lliurem en mà al Client. Tot això, en el mínim de temps possible, i amb un preu molt ajustat. Demana'ns informació.

Certificat d'habitabilitat

 

El Certificat d'habitabilitat és el document que certifica que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat mínims que determina el reglament de Construcció. Té una validesa de 10 anys, i tots els habitatges l'han de tenir en vigor. 

 

La visita de l'immoble la realitzarà un arquitecte d'Andorra que verificarà el compliment de tots els punts establerts en el reglament de construcció referents a la obtenció del certificat.

 

És necessàri per a la contractació del subministre elèctric.

 

També és necessari per a la realització de la divisió horitzontal d'edificis antics.

Necessites un certificat d'habitabilitat?

 

Emplena el formulari següent. Nosaltres amb la adreça que ens dones comprobem que realment calgui fer aquest certificat, i en cas afirmatiu, ens possem en contacte amb tu, et diem el preu, i si el consideres correcte, fixem la data per fer la visita de l'habitatge.

 

Així de ràpid i fàcil. 

 

 

FORMULARI DE CERTIFICAT D'HABITABILITAT

Dades enviades correctament

Certificat tècnic relatiu a l'accessibilitat

 

El certificat tècnic relatiu a l'accessibilitat és el document que certifica que un local té el grau d'accessibilitat obligatori d'acord a la llei i reglament d'accessibilitat.

 

La visita del local la realitzarà un arquitecte d'Andorra que comprobarà que els recorreguts habituals siguin els necessaris segons el grau d'accessibilitat requerit.

 

És necessari per a la obertura de comerços nous.

Necessites un certificat d'accessibilitat?

 

Emplena el formulari següent. Et farem un pressupost i te'l farem arribar per correu electrònic. Un cop acceptat et truquem, i fixem la data per visitar el local. El certificat el rebràs de 1 a 2 dies després.

 

Així de ràpid i fàcil. 

 

 

 

FORMULARI DE CERTIFICAT D'ACCESSIBILITAT

Your details were sent successfully!

bottom of page