top of page

Carrer Costes de Teixidó - La Massana

Titular; Comú de La Massana
Any 2021

 

Refecció de la xarxa de clavegueram i aigua potable i pacificació urbana del carrer.

 

Arquitecte:

  • Pau Iglesias Rodríguez

Constructora: Unitas

 

Descripció

El principal objetiu de l’obra consistia en efectuar les obres de de refecció de la xarxa d'aigua potable i de clavegueram, per a instal·lar una xarxa separada  per la recollida d’aigües pluvials i la de aigües residuals.

Aprofitant aquestes obres s'han realitzat també canvis en superfície per la millora de la mobilitat urbana.
S'ha fixat un únic sentit de circulació en sentit baixada, amb passos de vianants elevats.
Una voravia més àmplia continua al llarg de tot el carrer amb franges verdes i zones de descans enjardinades.
S'ha substituït també el enllumenat públic per un alt que distribueix millor la llum amb una millora de l'eficiència amb il·luminació LED

bottom of page