top of page

Edifici plurifamiliar - El Ravell

Titular; Privat
Any; 2021
 

Conjunt residencial d'habitatges a La Massana

 

  • Arquitecte: Pau Iglesias

  • Estructura: Sinus Enginy 

  • Enginyeria: Bernabé Rodríguez 

 

Constructora: Egama

Descripció

Conjunt de 10 habitatges situats en front del Parc del Prat Gran amb una planta d’aparcament situada a nivell del carrer. Projectat per que cadascuna de les estances gaudeixin de l’entorn.

bottom of page