top of page

Reforma de les oficines de FEDA a Clara Rabassa 

Any; 2012

Superfície aproximada; 155 m2

Projecte realitzat i finalitzat

Descripció

El projecte consisteix en la reforma interior de la oficina que FEDA disposa a l’Edifici de Clara Rabassa.

 

 

Es reforma completament l’oficina, encara que la reforma de distribucions és parcials, tot respectant els elements més sensibles i amb major dificultat de moure’s, per tal de mantenir la reforma dintre d’un pressupost moderat.

 

 

Es mantenen els dos punts de treball existents, i es crea un tercer addicional, en una àrea delimitada per unes mampares de vidre que permeten una connexió visual amb l’exterior. 

 

 

La tria de materials s’ha fet clara per potenciar la lluminositat de l’Oficina, donat que només compta amb obertures en un tram de façana molt petit i allunyat de la major part de la oficina.

 

 

FEDA ha instal·lat tota la il·luminació amb tecnologia LED, per tal d’obtenir un alt rendiment lumínic amb un baix consum, tot donat exemple d’eficiència energètica.

bottom of page