top of page

Modificació de Terreny al Tarter

Titular; Privat
Any; 2006-2007
Superfície aproximada; 5000 m2

 

Projecte realitzat i finalitzat

Descripció

Projecte de realització d'una modificació de Terreny al Tarter. El projecte inclou la explanació d'un terreny, per tal de ubicar-hi un aparcament en superfície.

 

Consisteix en la excavació de gran part de la parcel•la, juntament amb l'acopi de terres en les parts més baixes. Inclou tanmateix un vial de 10m d'amplada de pas.


Es construeixen murs en formigó armat, murs d'escullera i tractament vegetal de talusos.

bottom of page