top of page

Concurs d'idees  Parc Gran d'Encamp

LOGO-COMU-ENCAMP.jpg

Titular; Comú d'Encamp
Any; 2020
 

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

BASE CONCEPTUAL

Una gran zona de lleure amb activitats a l’aire lliure que aprofita les millors vistes i l’entorn natural el punt de partida conceptual per a poder encabir en aquesta privilegiada posició el nou gran parc d’Encamp és la idea de “nÀtural”.

Un punt de partida inicial molt important és la secció natural del terreny i el respecte per la natura que ens aporta els imprescindibles de programa i reordena els espais.

També la separació entre els vehicles i els vianants i la creació d’un nou edifici a la banda del viari a Nord i mirant a Sud i cap al parc i els espais verds.

La imatge unitària i permeable amb poca alçada al mateix temps integra l’edificació i fa respirar cap a l’exterior amb visuals i protegeix del viari.

La sostenibilitat, les energies “verdes”, els equipaments eficients, la separació i privacitat de usuaris i circulacions, la protecció de l’entrada i espais relacionats amb una coberta poligonal i les solucions de disseny com la vegetalització de les façanes aporten una imatge integrada, moderna i funcional des de l’inici al nou parc de lleure del Prat Gran d’Areny i Prat del Germà.

PROPOSTA “nÀtural” 

El nou parc inclou moltes necessitats funcionals plantejades també des del programa:

  • Un àmbit d’esports multidisciplinari amb jocs de pilota i “skate”.

  • Una zona lúdica i d’espectacles.

  • La zona infantil amb part per la tercera edat per interactuar.

  • Altra zona pel descans i el gaudir de la natura.

  • Edifici multifuncional amb servei de policia, jovent, circulació i bar. Funcional i amb espais annexos per les seves activitats complementàries i descansos, també gaudint del parc.

  • Passeig i recorreguts generals amb zones per a animals de companyia i recollida a l’edifici.

  • Accessos oberts i funcionals cap a altres zones d’Encamp com la piscina, el poliesportiu o parts de la vila d’interés.

És necessari doncs des del projecte descartar d’inici les barreres totals o els edificis en alçada per aconseguir com seria el cas de la proposta una major integració al parc.

Pensem que un parc no pot ser autònom i tancar-se en les seves pròpies activitats, per això en aquesta proposta es busca el diàleg amb el seu entorn. Aquesta idea d’inici fa un aprofitament dels nivells i la natura per a possibilitar les relacions interior- exterior durant els esdeveniments i activitats del dia a dia... En les places i espais exteriors, en les façanes vegetals i obertes de l’edificació, en l’arbrat i vegetalització als aparcaments i cercant unes visuals i panoràmiques que no es tanquin.

A l’edifici les terrasses són aprofitades per gaudir del seu exterior. En la coberta plana es possibilita les plaques solars. Els espais annexos a l’edifici es completen amb cobertes lleugeres volades per protegir de les inclemències meteorològiques. La façana amb una il·luminació de les juntes de tires led a les bandes de vegetació en façana donarà una imatge pròpia singular.

En la recerca de la millor solució i equilibri del projecte del nou parc en la seva afectació i integració a l’entorn, s’ha segregat la circulació, separant el trànsit rodat de l’accés a peu, situant-los i protegint-los en diferents zones i nivells però interconnectant-los i amb passos de vianants a on “escaigui millor”.

Es preveu una millora del transport a la zona, que amb el nou aparcament proposat separat a un costat i en un terreny de lloguer ( col·locació de l’edifici en terreny propi ). Això també facilita la mobilitat rodada independent.

S’han projectat diferents punts d’accés al parc i interconnectar totes les parts d’Encamp actuals i previsibles per a no concentrar als visitants en un únic punt, amb una continuïtat de les infraestructures existents i estructures urbanes de la ciutat que faciliten l’arribada i la sortida dels usuaris del nou parc.

bottom of page