top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta pàgina s'explica com la pàgina web recopila, utilitza, emmagatzema i protegeix la informació personal dels seus usuaris. Aquesta política és important perquè proporciona als usuaris transparència i control sobre com les seves dades són gestionades i utilitzades per la pàgina web.

Normativa aplicable

La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen.
El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “RGPD”).

Responsable del tractament de dades

Pau Iglesias Rodríguez, de Pau Iglesias, arquitectes, radicat al Camí dels Plans 90, AD400 la Massana.

Obtenció de dades.

Les dades que ens proporcionin tercers que demanen els nostres serveis en el vostre nom (com a beneficiari).
Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representeu.
Les dades personals que sobre vosaltres puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis de la nostra web.
Les cookies d’aquesta web, sobre les quals trobareu més informació en la nostra Política de Cookies.

Finalitat

La finalitat és estrictament professional. Les seves dades només es compartiran en el cas de que sigui imperatiu per temes professionals. En cap cas es cediran les seves dades amb finalitats publicitàries o similars.

bottom of page