top of page

Edifici plurifamiliar - Pont de Fontaneda

Titular; Privat
Any; 2012
 

Edifici plurifamiliar a Sant Julià de Lòria

 

Projecte realitzat amb l'equip d'ENGINESA

 

  • Arquitectes: Pau Iglesias

 

Constructora: Dragasa+Construccions Pujal

Descripció

La geometria de la parcel·la convertia aquest projecte en un repte abans de començar. Envoltada per la Carretera de Fontaneda en la seva façana nord, i pel Camí de la Moixella en la seva façana nord, la parcel·la és estreta, i amb una forma allargada, que la fa difícil de projectar, especialment pel que fa a les plantes d’aparcament.

 

Tot i ser un únic conjunt residencial amb una estètica exterior idèntica, en realitat son 3 edificis amb la particularitat que hi ha dos propietats separades. Si bé exteriorment son idèntics, a nivell interior, cada bloc s’ha fet de forma diferent seguin les preferències de cadascun dels propietaris

A nivell compositiu, l’edifici està suportat sobre una base de pedra que envolta les plantes d’aparcament, abans d’arribar a la zona en voladís. Del voladís en amunt, tota la façana està realitzada amb franges horitzontals de basalt negre, i en alucobond, que marquen una línea horitzontal, i que van enllaçant els 3 diferents nivells de cadascun dels edificis.

 

Tècnicament, l’estructura de l’edifici és molt complexa. Començant per l’obra de sosteniment de la carretera de Fontaneda, on s’ha hagut de realitzar una pantalla de jet-grouting ancorada de més de 10m d’alçada, per aguantar un terreny molt desfavorable a obres d’excavació. La estructura també és de geometria complexa, amb pantalles inclinades, per resoldre recolzaments en diferents plans sense la necessitat de realitzar estintolaments.

A nivell d’interiors, l’edifici destaca per la lluminositat interior de totes les seves peces. L’edifici disposa de molta façana en relació a la seva superfície construïda, fet que permet il·luminar de forma natural la pràctica totalitat de les estances dels habitatges. La tria dels materials s’ha fet per oferir uns ambients càlids a la sala d’estar i els dormitoris, i uns ambients més freds, en les zones de cuina, i als banys.

bottom of page