top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez, Arquitecte

Seguretat contra incencis

L'incendi al centre esportiu dels Serradells és un incendi que ens ha de fer reflexionar a tots, en l'ambit de la seguretat dels edificis. Per sort ningú ha pres mal.


No pot ser que a Andorra estiguin vigents dos reglaments en matèria de seguretat contra inciendis, que daten del 1978 el d'edificis públics, i del 1982 el de habitatges i oficines.


Des de fa més de 15 anys circula un esborrany de nou reglament de seguretat contra incendis, que ningú ha sigut valent per aprovar. Un esborrany, que tenint ja 15 anys, ara ja no és vàlid.


Cal adaptar la normativa en materia de seguretat contra incendis als nous estándards actuals.


En l'ambit de la seguretat ha de participar tothom.


Els usuaris hem de ser conscients que els simulacres tenen un objectiu clar, i que per tant és important de participar-hi.


I els responsables de manteniment dels edificis existents, han de verificar el funcionament de tots els equips actius o passius de seguretat contra incendis que funcionin. Fets com mantenir les portes tallafocs obertes permanentment amb cunyes, per comoditat no son acceptables.
125 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page