top of page
  • Pau Iglesias, arquitecte

El problema de l'habitatge a Andorra.

El problema del habitatge a Andorra es caracteritza per una manca d'habitatges a preus accessibles per a la població local. La majoria de la població andorrana viu en pisos o cases de lloguer, ja que el preu de compra dels habitatges és molt elevat.

Això és a causa de diverses raons, entre elles, la limitació del territori i la gran demanda per part de la població a la que en els darrers temps s'ha sumant amb molta força la inversió extrangera.Aquesta inversió estrangera en habitatge és el que ha fet incrementar el preu de l'habitatge de manera molt notable els darrers 2 anys. Aquest fet converteix en innaccessible la compra d'un habitatge per la clase mitja de la població.


Aquesta situació ha provocat una problemàtica social, ja que moltes famílies andorranes no poden accedir a un habitatge pròpi i han de viure en condicions de lloguer que no sempre són les més adequades. Això també ha afectat la població jove, que té dificultats per emancipar-se i formar una família per falta d'habitatge a preus assequibles.


I això ara comença a afectar de manera molt greu la capacitat del país per captar treballadors provinents dels paísos veïns. El país ja no és atractiu per venir a treballar degut a l'elevat cost de la vida en general, i el preu de l'habitatge en particular.


Queda molta feina per fer per solucionar el problema. Al nostre entendre la única manera de fer baixar els preus és limitar la demanda. I la demanda es pot limitar via restriccions en la compra d'habitatge per a extrangers, o bé per l'aplicació de taxes i impostos molt elevats, únicament per inversors extrangers, que facin poc atractiva la compra d'aquests habitatges reservant-los per als treballadors locals.

21 views0 comments

Comments


bottom of page