top of page
  • Pau Iglesias Rodríguez, Arquitecte

Gas Radon


El gas radón és un gas radioactiu que es forma de manera natural a partir de la desintegració de l'urani en el sòl. És inodor, invisible i insípid, el que significa que no pots detectar-lo sense utilitzar equips especialitzats. Aquest gas pot filtrar-se a través del sòl i acumular-se a l'interior dels edificis, especialment en les plantes baixes i soterranis.


L'exposició prolongada al gas radó pot ser perjudicial per a la salut humana. L'inhalació de radó augmenta el risc de desenvolupar càncer de pulmó, especialment en fumadors, ja que els components radioactius del gas radó poden danar les cèl·lules pulmonars.


Per protegir-se de l'exposició al gas radó en edificis d'habitatges, es poden prendre les següents mesures:


1. Realitzar una prova de radó: És recomanable realitzar una prova de detecció de radó en l'edifici per determinar els nivells de concentració del gas. Això pot ser dut a terme per professionals especialitzats o pots adquirir kits de detecció de radó per fer-ho tu mateix.


2. Ventilar adequadament: L'obertura de finestres i portes per permetre la circulació d'aire fresc pot ajudar a reduir els nivells de radó a l'interior de l'edifici. Assegura't que l'edifici disposi de suficient ventilació natural o considera l'opció d'instal·lar un sistema de ventilació mecànica controlada.


3. Impermeabilitzar el sòl: Una forma eficaç de prevenir la infiltració del gas radó és sellar les fissures i obertures al sòl de l'edifici. Això pot evitar que el gas radó es desplaci cap a l'interior de l'edifici.


4. Considerar sistemes d'extracció de radó: En casos en què els nivells de radó siguin significativament alts, pot ser necessari instal·lar un sistema d'extracció de radó. Aquests sistemes utilitzen ventiladors per evacuar el gas radó de l'edifici i redueixen així els nivells de concentració.


5. Consultar amb professionals: En situacions complexes o en edificis nous, és recomanable consultar amb professionals com arquitectes o enginyers especialitzats en seguretat i salut per obtenir assessorament específic sobre com mitigar els nivells de radó.


És important tenir en compte que els nivells de radó poden variar segons la ubicació geogràfica i les característiques del sòl. Així doncs, el millor enfocament per a la protecció contra el gas radó depèn de les condicions específiques de cada edifici.


Un article molt interessant al respecte:


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page