top of page

Reforma de casa Pairal a l'Antic Carrer Major d'Andorra la Vella.

Titular; Privat

Any; 2005-2007

Superficie aproximada; 216 m2

 

 

Projecte realitzat i finalitzat

Descripció

El projecte consisteix en la reconversió d'una antiga Borda, al Carrer Major, en un edifici plurifamiliar de 2 habitatges. La borda estava catalogada per Patrimoni Cultural, i tenia el condicionant de que no es podien tocar les façanes.

 

 

Per realitzar el projecte, va caldre enderrocar tots els forjats de la casa. Però això no es va fer de cop donat el risc de que les parets mitgeres poguessin caure cap a linterior. Es va anar enderrocant forjat per forjat, i construint el nou forjat, a base de xapa col•laborant abans de enderrocar el forjat existent immediatament superior.

 

 

El resultat final son dos habitatges complerts, amb totes les comoditats de una edificació moderna, en una evolvent del segle XIX.

bottom of page