top of page

Concurs de Idees - Unitat de radioteràpia

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2018
 

3r premi del Concurs de idees.

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

IDEA i VOLUMETRIA

La concepció del projecte surt dels condicionants del programa de la “Unitat de Radioteràpia”, amb unes necessitats molt específiques d’aïllament, dimensions i ús.

El cos de l’edifici s’implanta a la parcel.la com un volum integrador, orientat a les visuals i assentat al desnivell del terreny respectant els condicionants i possibilitant la idea de futures possibles ampliacions amb el disseny d’una façana preparada i definitiva a tal efecte.

S’aprofiten també els espais exteriors per a crear uns ambients de interrelació en forma de plaça pública i que contindran petits elements com bancs i jardineres. A més a més hi ha una zona després de la franja de protecció de la sortida d’emergències del túnel utilitzable als efectes necessaris com podria ser d’espera per a ambulàncies o parades urgents.

 

ACCESSOS I COMUNICACIONS

El projecte es desenvolupa en dos nivells per aprofitar i optimitzar les comunicacions, circulacions, espais i connexions del propi edifici i amb l’hospital. S’ha aprofitat el desnivell natural del terreny per crear dos accessos, en planta baixa pel públic i en planta primera pel personal des de les escales exteriors.

La planta baixa lligada al servei general i sala de tractament de radiologia té un accés exterior independent cobert per a persones i possible ambulància.

La planta primera de treball d’especialistes té accés exclusiu de personal i accés des de l’actual Hospital amb 2 muntacàrregues, zona d’ambulàncies i escales preexistents. Això fa que tot l’edifici estigui interconnectat amb diferents nivells de l’actual Hospital.

La connexió interna dels dos nivells de la unitat de Radioteràpia es fa a través d’una escala i un muntalliteres o ascensor de persones i lliteres.

 

INTEGRACIÓ

La edificació en la seva concepció, la forma i els materials que la conformen es relacionen amb l’entorn sempre en clau de integració.

S’utilitzen materials sostenibles i regenerables com la fusta; abundants com la pedra (igual que la de l’hospital per integració); desmuntables com l’acer en les lames i l’acer corten (present al pont i amb el qual s’integra); el formigó (estructural i baritat per especificitats aïllants de radiologia); el vidre (per il·luminar i en finestres per ventilar espais). S’han d’utilitzar els materials per a reduir la energia de funcionament.

bottom of page