top of page

Casa Ariet - Projecte de casa Unifamiliar a la Massana

Eficiència, economia i funcionalitat

2014-09-22 18.02.14.jpg
2014-10-06 18.16.31.jpg
2014-10-20 15.47.18.jpg
2014-11-03 15.20.13.jpg
2014-11-17 15.37.54.jpg
2014-12-01 15.26.54.jpg
2014-12-15 16.02.19.jpg
2015-01-12 15.21.03.jpg
2015-01-26 16.11.23.jpg
2015-02-09 15.08.42.jpg
2015-03-09 16.19.09.jpg
2015-02-23 16.27.42.jpg
2015-03-23 15.18.10.jpg
2015-04-20 16.37.10.jpg
2015-05-04 16.23.12.jpg
2015-05-18 16.49.21.jpg
2015-06-01 16.34.39.jpg
2015-06-17 17.48.40.jpg
2015-07-13 17.15.30.jpg
2015-07-27 16.27.47.jpg
2015-08-10 18.04.50.jpg
2015-08-25 15.42.40.jpg
2015-09-07 16.15.20.jpg
2015-09-21 16.43.02.jpg
2015-10-05 15.13.46.jpg
2015-10-19 16.16.32.jpg
2015-11-02 16.15.20.jpg
2015-11-16 17.04.24.jpg
2015-11-30 16.37.34.jpg
2015-12-14 16.38.08.jpg
2016-01-06 11.16.28.jpg
Timelapse

Titular; Privat
Any; 2016
 

Casa unifamiliar a la Massana

 

  • Projecte d'estructura i arquitectura: Pau Iglesias, Arquitecte.

  • Projecte d'instal·lacions: Enginesa

  • Projecte de sosteniment: Enginyeria Clau

 

Constructora: LOCUBSA

Descripció

El projecte parteix d’una parcel·la de mides molt reduïdes, de poc més de 300m2. Tot i això, la voluntat és d’alliberar el màxim d’espai exterior possible, per poder gaudir a l’estiu d’un ampli jardí. Una construcció en alçada permet assolir aquest objectiu a la vegada que millora les vistes sobre la vall d’Ordino i la Massana, i sobretot, del pic del Casamanya.


Una de les premisses del projecte és l’economia en la construcció i en el seu posterior manteniment. La casa utilitza materials propis i austers de la construcció habitual al país amb un volum regular i compacte que optimitza la superfície interior amb el perímetre construït. A la vegada un canvi de material longitudinal en la façana, i un balcó volat no perpendicular al projecte trenca el volum en dos parts sense representar cap sobre cost a la construcció. El volum també queda trencat per dues cobertes a dos nivells que donen al carrer de la urbanització, permetent integrar-se d’una manera més adequada dins d’una urbanització de baixa densitat d’habitatges.


La orientació de la casa i la orografia de l’entorn proper motiva que la casa disposi de poques hores d’assolellament. En la concepció del projecte es té en compte aquest factor, dissenyant la pell de l’habitatge amb vàries capes d’aïllament i tot resolent d’una manera eficient els possibles ponts tèrmics. Tanmateix, un dels altres factors estudiats ha sigut la estanquitat al aire assajant a la seva finalització mitjançant un blower-door test. 


Després d’un estudi acurat de totes les alternatives possibles de climatització de la casa, s’estableix que per la seva tipologia, ubicació, orientació i aïllament el sistema més eficient per calefactar la casa és l’aerotèrmia. Aquest sistema també permet la refrigeració durant els mesos més càlids en el cas que fos necessari. La domòtica de la casa permet controlar i optimitzar el sistema de clima mitjançant la programació eficient. El mateix sistema domòtic permet controlar altres paràmetres com el moviment de les persianes, les alarmes d’intrusió, incendi i inundació, el control de portes i finestres obertes, etc.
La combinació dels sistemes passius d’aïllament, la eficiència del sistema de producció de calor/fred (aerotèrmia) i el control domòtic de la casa ha permès tenir una casa de molt baix consum energètic, tenint un consum anual inferior als 20 KWh/m2


A nivell funcional l’immoble té dos parts ben diferenciades. Un habitatge i un despatx professional. El fet de que la parcel·la disposi d’accés a través de dos carrers diferenciats permet un accés absolutament independent a l’habitatge i al despatx. Les distribucions interiors responen als requeriments de cadascun dels usos que té l’immoble. 
La orientació de la casa fa que sigui un mirador del Casamanya. Les principals estances de cadascuna de les plantes aprofiten aquesta vista privilegiada. La casa també mira de reüll al pic del Comapedrosa, visible des de les finestres de la cara nord. La forma del balcó de la planta segona també respon a ser un mirador del Pic.


El tractament del espai exterior és molt important en aquest projecte. Tot i les reduïdes dimensions de la parcel·la, el fet de fer-hi una construcció en alçada permet alliberar el màxim d’espai lliure com a jardí. Un jardí que es disposa en 3 nivells diferents, donant servei a 3 de les 4 plantes habitables del immoble. Així, la darrera de les plantes disposa d’un balcó per compensar l’absència de jardí propi.  El jardí té zones de paviment dur combinades amb zones de gespa, i un talús inclinat de vegetació variada. Un petit hort semi-urbà enmig del jardí hi aporta el darrer toc natural del perímetre de la casa.
El resultat final del projecte és un immoble adequat als usos volguts pel propietari, construïda en un termini molt ajustat (14 mesos) gràcies a una bona coordinació entre l’arquitecte, l’empresa constructora i els industrials participants en el projecte.  Tot això amb un cost de construcció raonable, i amb unes despeses futures de consum energètic i de manteniment reduïts. 
 

bottom of page