top of page

Concurs de Idees - Ampliació de l'Escola Andorrana  de Santa Coloma

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2017
 

2on premi del Concurs de idees.

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

El projecte d’ampliació de l’escola andorrana de Santa Coloma neix compartint objectius amb el Sistema Educatiu Andorrà volent ser sostenible, saludable, democràtic i innovador.

 

Te actuacions en l'edifici actual i també és una segona pell, una ampliació que busca dinamitzar espais i facilitar circulacions.

 

Per l'equip de projecte la connexió funcional i visual entre els diferents volums construïts i la transparència i la màxima il·luminació natural en els espais de treball-aules, espais de suport, activitats de plàstica, laboratori- eren respostes immediates. Es vol una escola transparent i dinàmica amb punts de trobada que permetin la relació entre alumnes, un moment de descans. El millor d'aquestes espais annexos als passos i de interconnexió és la seva funció de crear lligams en les relacions personals, lloc de repòs saludable per als estudiants.

 

L'ampliació té circulacions dinàmiques i estàtiques, alhora que també espais d'intercanvi buscant la idea de transmissió de coneixement i relacions humanes. Es un concepte que vol innovar donant impuls al joc i el diàleg com a recurs a l'educació. Per multiplicar l'efecte uns patis exterior en coberta impulsen aquesta idea.

 

En planta baixa i en l'aspecte urbanitzador, a la zona Sud d'accés al centre es vol una plaça exterior, amb vegetació, mobiliari, jocs i seients que vertebri l'espai com a lloc de trobada i nucli de relacions inicial. Un lloc de convivència, un espai saludable.

 

La intervenció dels arquitectes ha estat majoritàriament sec. aprofitant les noves tecnologies i la innovació es pretén treballar amb parts desmuntables s'escau. Amb la nova estructura metàl·lica es pot prefabricar i muntar en un lloc annex, col·locar-la en els períodes concrets i definits al pla d'obra i així afectar el mínim al funcionament normal del centre. Elements més lleugers, ràpids i eficients en la complexa construcció per fases de l'ampliació.

 

Les aules amb il·luminació natural directa tenen el seu espai propi, amb els seu armaris, mobiliari necessari i en alguns casos instal·lacions especials pel seu bon funcionament. Aquestes espais saludables i les seves necessitats més o menys dinàmiques s'organitzen i caracteritzen la façana, que afegeix individualitats.

 

La fusteria a interior i el tancament sòlid de panells amb acabat de fusta tractada i de zinc a exterior donen calidesa, protegeixen en façana i dona dinamisme al conjunt. A més a més segueix el criteri general de muntar el material prefabricat  en períodes de no activitat del centre o sense afectar l'activitat del mateix.

 

Els patis en coberta tenen una configuració que permet el descans i els jocs i que aporten zones de protecció a l'assolellament o a les precipitacions.

 

La coberta superior sobre part del nou pati, aules i escales és una coberta vegetal, amb el seu avantatge ambiental i sostenible, al temps que innova fent també que s'integri en façana amb el descens parcial a la zona de l'entrada Nord.

 

La nova ampliació és una actuació que vol tenir un caràcter càlid i modern, a la vegada que s'integra i adapta amb tot l'edifici preexistent amb un diàleg enriquidor. La reforma i la nova façana d l'escola ens diu: que el centre és un i al mateix temps la suma de molts.

 

bottom of page