top of page
  • Writer's pictureartenick

Infrastructures "a l'Andorrana"...

Aquests darrers dies es parla molt sovint de les noves infrastructures que el Govern d'Andorra està licitant. Sense anar més lluny, la setmana pasada (o ja en fa dos) va sortir a concurs la rotonda de l'encreuament de la Policia. I m'inquieta veure com molts dels comentaris d'amics meus (via facebook), o els comentaris dels lectors del Diari d'Andorra (que no ens enganyem, deu ser de les webs més llegides a Andorra), apuntent tots en una la mateixa línea;

  • Com és que ens gastem tants diners i després diuen que no hi ha per altres coses.

  • Una altra rotonda....

  • No es podrien dedicar aquests diners a ajudes socials que son molt més necessàries...

Cal tenir-ho ben clar. Una de les misions de que considero que té el Govern es construïr allò necessari que particularment cadascú no pot fer per si mateix, com per exemple carreteres, i dintre d'aquestes carreteres, les rotondes.. No és acceptable que es critiqui permanentment qualsevol inversió que es vulgui fer en infrastructures.

El que s'ha de valorar per a cada cas, és si aquesta inversió és necessària. De totes les inversions necessàries caldrà posteriorment endreçar-les per ordre d'urgència. I obviament executar les més urgents primers.

Estic convençut que les obres que està licitant ara Govern son necessàries. Una altra cosa és que s'estiguin executant per ordre de prioritat... en això caldrà millorar.

I no dubteu que la construcció de noves infrastructures, primer de tot genera llocs de treball, i un cop acabades, milloren la qualitat de vida de tots els que vivim a Andorra.

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page