top of page
  • Writer's pictureartenick

Les terrasses dels Bars

Perquè una terrassa de bar ha de donar una sensació de “cutre”?


Arran de la llei de prohibició de fumar en recintes públics, han sorgit com a bolets les terrasses de bars... elements que fins no fa gaire es muntaven a l’estiu i es tornaven a desmuntar abans de l’hivern, però en l’actualitat es queden instal•lades tot l’any.


Malauradament, la majoria d’elles no tenen el més mínim criteri estètic i d’integració en l’entorn.


En aquest escrit no vull reivindicar que hauríem de ser els arquitectes els que hauríem de realitzar aquestes terrasses, no sigui que se m’acusi de voler fer que ens aprofitem de la situació, ara que la feina dels arquitectes va a la baixa... Però està clar que des dels Comuns, caldria fixar uns criteris, i avaluar aquests projectes, tot valorant la adequació de la terrassa a l’espai que ocupen, la seva integració en l’entorn immediat, i la seva durabilitat. Ben segur que si existís aquest filtre, la majoria de terrasses existents fins ara serien d’una altra manera.


Justament en aquest cas podria ser de aplicació la Certificació Regenera que vam presentar la darrera setmana, i que tindria ben present els criteris d’integració que afecte a l’entorn urbà de les nostres “ciutats”.


El post l’encapçala una foto amb dos terrasses. De ben segur endevinareu quina està “ben feta” i quina té l’aspecte “cutre” del que parlem.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page