top of page
  • Writer's pictureartenick

La rotonda de la vergonya

Avui llegeixo al periòdic d'Andorra que la constructora de la rotonda de la sortida d'Escaldes (al final de l'avinguda Fiter i Rossell) serà sancionada per incompliment de terminis d'obra.


Lògic si tenim en compte que la publicació al BOPA es fa el Maig de 2009, i la durada de l'obra ha de ser de 20 mesos. Per tant, complint els terminis, l'obra hauria d'haver finalitzat el Gener del 2011. Anem 3 anys tard, portem gairebé 5 anys d'obres, i allà no es mou res. Total pasivitat en un obra que obliga a tenir pas alternatiu en una de les entrades de Escaldes, de manera indefinida. Una autèntica vergonya.


Però la principal vergonaya de la rotonda és la relació concepte - cost - ús. Es projecta una MACRO rotonda allà on no hi ha cap encreuament. Amb l'única excusa que servirà als cotxes a girar just abans de la sortida d'Escaldes. Val la pena pagar 3.554.010,17 euros per una rotonda on no hi ha cap encreuament?? Si volien fer girar cotxes, no hagués sigut millor fer una rotonda de mides petites per permetre-ho? No hi ha altres infrastructures més necessàries que s'haguessin pogut fer per aquest import?


Realment una autèntica vergonya, una obra faraònica sense cap sentit que hipoteca greument la economia del país. La constructora serà sancionada. Els responsables polítics no.

Edicte

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient

b) Data de l’acord del Govern: 20 de maig del 2009

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Cevalls

b) Denominació del treball: “Rotonda a la C.G. núm. 3 a la sortida d’Escaldes – Engordany, a la zona del PK 2 + 200”

c) Localització: Parròquia d’Escaldes - Engordany

d) Preu cert: 3.554.010,17 euros

e) Partida pressupostària: 310-310-60700/2007-0001

f) Termini d’execució: 20 mesos

g) Forma d’adjudicació: concurs nacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de la contractació: ordinària

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 27 any 21 de data 8 d’abril del 2009

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 20 de maig del 2009

Albert Pintat Santolària

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page