top of page
  • Writer's pictureartenick

Oportunitats perdudes a l'Avinguda Meritxell

Fa molts dies que l'avinguda Meritxell no té una imatge suficientment digna per ser l'avinguda comercial més important de tot el país. De fet, probablement per això ja no ho deu ser, en benefici de l'avinguda Carlemany.


Es pot mirar enrera, o molt enrera, per buscar responsabilitats pasades de la situació que l'avinguda viu a hores d'ara. Però no val la pena. És més important valorar el present i el futur de l'avinguda. Malauradament, ningú coneix el futur de la mateixa, perquè no existeix un projecte de futur.


No pot ser excusa el fet repetit de dir que no es tenen diners. Cal fer un concurs de idees per millorar la imatge de l'avinguda. Cal realitzar un projecte complert de tota l'avinguda, i cal executar aquest projecte, poc a poc, però sense pausa.


Si mirem ara mateix en que falla l'avinguda, podem destacar els seguents punts;


  • Desordre absolut. Elements i més elements col·locats desordenats, interrompent el pas de les persones, i limitant les visuals entre els diferents punts.

  • Discontinuïtat de trams. Els diferents trams no tenen una continuitat clara, i sovint queden tallats. El cas més clar és la plaça de la rotonda, on qualsevol pot identificar que allà s'acaba l'avinguda, i no hi ha continuitat a l'altre banda.

  • Paviment. L'estat del paviment és lamentable, amb múltiples i diferents acabats. No es distingeix entre calçada i voravia, i la darrera intervenció no ho millora.

  • Punts singulars desaprofitats. La plaça davant Andorra Telecom, la zona davant el Centre Comercial Andorrà, la placeta a l'encreuament del C/Bisbe Iglesias, i especialment la plaça de la Rotonda, son 4 espais que ven aprofitats poden ser un pol de atracció per si sols. Per contra, ara son zones desangelades sense ús ni atractiu.

  • Opis VSA. Tallen arreu l'avinguda. Arrel de la darrera reforma han quedat literalment al mig de la vorera. Per molt que pagui VSA no compensa en absolut el mal que fan a l'Avinguda.

  • Trànsit rodat. Els vehicles destorben en un eix comercial. Tallar el trànsit entre el C/de la Unió i la Plaça de la Rotonda és extremadament fàcil. Funciona perfectament sense cap modificació en carrers adjacents. Només cal la valentia de fer-ho.


Per tal, caldrà encomanar un nou projecte que tingui en compte aquests i altres punts febles, i que transformi els punts febles en punts forts.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page