top of page
  • Pau Iglesias, arquitecte

La termografia


La càmara termogràfica ens permet observar la temperatura de les superícies que enfoquem amb la càmara. Aquest tipus de fotografia ens és de molta utilitat per observar el comportament tèrmic d'un habitatge.


Sabent la superficie de cada element, ens permet saber per on es produeixen la major part de les pèrdudes energètiques. Controlem la temperatura interior d'una sala. En un tancament correctament aïllat la temperatura ha de ser similar al de l'interior de la sala. Com més diferent és la temperatura del parament a la de la sala, i més s'aproxima a la temperatura exterior, més mal aïllat està aquest parament.


En el següent exemple podem observar com el principal problema es troba en la porta, i més concretament en la seva part inferior. Per resoldre caldrà col·locar algun element que ens impediexi l'entrada d'aire per la part inferior de la porta.

Si coneixem el problema el podem resoldre. Per això és important l'anàlisi termogràfic dels tancaments. Aquest servei us l'oferim dels del nostre despatx, contacteu-nos.Podeu veure el següent video amb les aplicacions per la construcció d'una càmera termogràfica. En anglès.
31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page