top of page
  • Pau Iglesias, arquitecte

Energia fotovoltaica

La instal·lació de plaques fotovoltaiques en un edifici pot ser una excel·lent manera de reduir la factura energètica i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. A més, amb la venda d'excedents a la xarxa, també es pot convertir en una font d'ingressos addicionals.


Per començar, és important realitzar una anàlisi de la situació actual de consum energètic de l'edifici, així com de les necessitats i objectius dels propietaris o gestors. A partir d'aquesta informació, es pot dissenyar un pla de instal·lació de plaques fotovoltaiques que satisfaci les necessitats de consum energètic de l'edifici i, si escau, també possibiliti la venda d'excedents.


En general, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum implica la col·locació de les plaques en una superfície ben orientada i inclinada per captar la màxima quantitat de radiació solar. Les plaques estan connectades a un inversor, que converteix la corrent contínua generada per les plaques en corrent altern per a l'ús en el consum energètic de l'edifici. En el cas que hi hagi excedents d'energia generada, es pot instal·lar un segon comptador per mesurar la quantitat d'energia que es produeix i es ven a la xarxa.


Per aprofitar al màxim la instal·lació de plaques fotovoltaiques, també es pot optar per la instal·lació d'altres tecnologies, com ara bateries d'emmagatzematge o sistemes de gestió intel·ligent de l'energia. Això permetrà que l'edifici pugui disposar d'energia durant les hores en què el sol no està present, així com controlar el consum energètic i evitar puntes de consum excessiu. Mediambientalment aquesta mesura no té sentit, ja que no es justifica emmagatzemar energia quan aquesta es pot consumir fora de la instal·lació en temps real. Però les propostes tarifaries fixades per Govern, i aplicades per FEDA i els altres distribuidors fan que a vegades aquesta sigui la millor opció econòmica.


Finalment, cal destacar que la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum i venda d'excedents és una inversió a llarg termini, ja que els costos inicials de la instal·lació es recuperen amb el temps a través de l'estalvi en la factura energètica i la venda d'energia a la xarxa. A més, contribueix a la sostenibilitat del planeta i a la lluita contra el canvi climàtic, la qual cosa és una responsabilitat de tots.


Nosaltres ja disposem d'energia fotovoltaica al nostre despatx, amb uns resultats més que satisfactoris.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page