top of page

Concurs de idees - Tanatori Nacional i sala de Vetlles

Titular; Govern d'Andorra
Any; 2017

CONCURS D'IDEES

 

 

Projecte realitzat amb

Jacint Gil Rodríguez (GIL arquitectura)

Descripció

Tan natural com la vida és la mort.

En aquest món l’implacable pas del temps en recorda cada dia l’inevitable cicle de la vida i ens fa assumir el nostre destí amb naturalitat.

En la concepció del projecte d’un tanatori nacional i una sala de vetlles comunal la levitat de l’ésser humà està present. Tot el camí en la vida d’una persona en arribar a aquest punt s’acaba i se li ha de donar una digne comiat; de record, de reconeixement i natural, molt natural.

Amb la voluntat de tindre un lloc o edifici a l’alçada del moment del comiat i de ser quelcom natural es planteja el disseny de l’edifici.

 

DISSENY I PROGRAMA

 

Com a tanatori nacional i sales de vetlla comunal, l’edifici busca donar una imatge arquitectònica moderna, unitària i a l’alçada d’un espai de retrobament i de comiat.

La implantació i el funcionament creen àmbits de treball privats i llocs de vetlla ocults, però al mateix temps una plaça o espai obert a l’exterior per al repòs i la calma.

 

Espais més públics – íntims. Graus d’intimitat.

En el funcionament d’un tanatori i sales de vetlla els recorreguts són una part molt important, conformant unes circulacions i espais per al públic (sales de vetlla) i unes zones privades (tanatori ). A l’edifici s’ha respectat aquesta separació fent que els usuaris estiguin en la intimitat que requereix el moment, al mateix temps que els professionals i treballadors de l’equipament desenvolupin la seva tasca independentment.

 

El projecte emmarca 2 parts amb funcionament independent i separat.

  • Una part de tanatori nacional en planta soterrània, amb els espais per les activitats pròpies de dipòsit, tanatopràxia, autòpsia, accés serveis higiènics, magatzems, connexions i recepció amb despatx.

  • Altra part amb les 4 sales de vetlla es disposa en diferents plantes. En planta baixa amb l’accés, recepció, sanitaris i escales i en plantes primera i segona amb les sales de vetlla, sanitaris i escales.

 

ACCESSOS I COMUNICACIONS

 

Al nivell de la planta baixa de l’edifici es produeix l’accés controlat principal a l’edifici a través d’una plaça pública i connectada amb el carrer dels Escalls. La plaça està coberta per als dies de mal temps, amb una zona més oberta i altra més privada, buscant la intimitat i el repòs dels visitants a la part posterior de l’edifici.

En les planta soterrània també hi ha l’accés de servei i treballadors i en planta primera al carrer del Falgueró hi podria haver un accés o evacuació si s’escau a peu pla per la zona de serveis.

L’accés amb vehicle es fa des del carrer dels Escalls i estarà restringit a les funcions internes del servei. Es reordenen les zones en planta soterrània i els recorreguts per a poder arribar adequadament l’accés a la zona de tanatori nacional i mantenir el pas i operativitat de la logística actual de l’hospital.

 

Les comunicacions verticals entre totes les plantes es faran de forma dual i separades. Una escala donarà servei a les funciones internes dels treballadors del centre, separada d’una segona comunicació d’accés públic cap a les sales de vetlla.

També es segrega la circulació de persones a la de difunts i materials, fent que els circuits de funcionament estiguin totalment separats i amb connexió amb la seva pròpia escala i ascensor, de grans dimensions el de servei al tanatori.

 

MANTENIMENT, EFICIENCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT

El manteniment es un aspecte treballat al projecte des de la concepció de la idea fins al llarg de la vida de l’edifici i en el procés del “Facility Management”.

Els Materials exteriors han estat seleccionats des de la idea arquitectònica, sense oblidar la seva petjada ecològica i sense manteniment. Basalt, corten, vidre i fusta sintètica tractada

La neteja de finestres es fa sempre des de l’interior, així doncs sense necessitats de grues per netejar un edifici singular però d’una escala i ús racional.

 

Eficiència:

La ubicació geogràfica plantejada és la del projecte que delimita uns condicionants macro climàtics del projecte. En canvi els condicionants micro climàtics ens parlen en termes energètics i de l’entorn a l’edifici de la situació particular , d’altres edificis, de la vegetació a la zona...

La orientació és molt important en la captació solar i el vent. En aquest projecte s’ha buscat les millors orientacions possibles tenint en compte l’entorn proper i l’hospital que són cap a Sud-Oest, però amb el seu caràcter íntim i de vetlla de la gent estimada vol ser privat i amb molt control d’obertures a l’exterior. La permeabilitat a l’aire té uns requeriments màxims, ja que els elements més dèbils com són les obertures estan controlats. Al mateix temps les ventilacions creuades i la practicabilitat per manteniment i neteja fa de les finestres dissenyades un bon element de control, eficiència i sostenibilitat.

El control dels accessos i la col·locació de doble porta automàtica amb un SAS d’entrada minimitza l’entrada d’aire sense climatitzar de l’exterior, fred a l’hivern i calor a l’estiu.

La climatització per altra banda serà amb bomba de calor d’alta eficiència VRV i sistema de 4 vies i amb recuperador de calor.

La façana ventilada en façanes i coberta fa que sigui més eficient l’edifici al crear una cambra d’aire entre la pell exterior i l’aïllament interior. Aquest fet fa que a l’estiu no arribi la calor produïda per l’assolellament als espais de dins i com a resultant la despesa i el consum energètic disminueix. També crea una imatge unitària, moderna i sòlida de l’edifici.

L’aïllament perimetral de tot l’edifici fa que no hi hagin ponts tèrmics, fet que elimina les possibles disfuncions i condensacions interiors. L’intercanvi energètic interior-exterior, tan en l’àmbit tèrmic com acústic està reduït al màxim.

La instal·lació d’un recuperador de calor i el reaprofitament de les fonts de calor del hospital que ara són excedents i expulsades a l’exterior, seran canalitzades cap al nou tanatori i sales de vetlla. En concret a la zona tècnica de la clínica Nostra Senyora de Meritxell i fins a la part Nord de la planta baixa i soterrània del nou tanatori i sales de vetlles es portaran els excedents recuperats d’energia.

El reaprofitament intern al propi edifici a construir de la producció de calor per les neveres i congeladors del tanatori es farà a través del recuperador de calor i cap a la resta del edifici.

També s’aprofitarà el sobrant de la calor de producció de fred, per escalfar aigua calenta a l’estiu.

És un aspecte clau en l’eficiència energètica i la sostenibilitat no malbaratar la interconnexió amb la clínica i l’hospital existents que són grans consumidors d’energia i generadors de calor sobrant actualment. La idea de l’administració també es coneix que passa per l’eficiència i la sostenibilitat futures en els aspectes energètics.

La il·luminació natural a les sales de vetlla també s’ha buscat per a un confort immediat, unes llums i ombres canviants i unes necessitats menors d’il·luminació en l’horari diürn. Retrobar-se amb la llum natural sempre es eficient i sostenible.

A la planta segona, l’espai del difunt esta il·luminat amb un pou de llum des de la coberta per donar-li una il·luminació natural i singular.

Per altra banda, a l’accés de les sales de vetlles existeix un altre pou que permet la il·luminació natural de la entrada del tanatori.

La il·luminació interior i artificial serà de baix consum energètic tipus led i amb sensors de moviment als espais de pas i sanitaris pel control energètic.

La coberta recull en un punt l’aigua de pluja que podrà ser aprofitada pel reg i per l’aigua dels dipòsits dels sanitaris.

L’excés en determinades èpoques de l’any de assolellament a la façana Sud i Oest en sortir del volum de l’hospital es controla amb les lames de acer corten que també donen intimitat als espais de vetlla i donen una imatge de conjunt al projecte.

Les petites dimensions en superfície de l’edifici i la seva posició en part a l’ombra de l’hospital ens fan descartar l’energia solar en aquesta ubicació.

bottom of page